Incorporem a ISOGOM una nova línia d’extrusió d’EPDM introduint la tecnologia “microones”. Amb això aconseguirem un augment de la capacitat productiva i una millor qualitat de producte acabat.

El més important en aquest gran canvi és que anem a incrementar la sostenibilitat de l’empresa, passant de forns tradicionals d’aire calent a forns microones, aconseguint reduir a la meitat les emissions a l’atmosfera i impactar positivament en la petjada de carboni. El consum energètic també es veurà reduït més d’un 20%.

Per això hem aconseguit una subvenció gràcies a fons EUROPEUS gestionats per la Generalitat.